Okul Öncesi İlkokul Ortaokul Lise Okuma Kitapları Sınavlar
Üyelik İşlemleri Yeni Üye
Kullanım Şartları
Şifre Girişi
Okul Seçimi
Kullanıcı Bilgileri
Tamamlandı
KULLANIM ŞARTLARI
Bu sitede yer alan sayfalara giriş ve içinde yer alan bilgilerin kullanımı aşağıda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ve içerdiği hizmetleri kullanarak bu şartlar ile mutabık olduğunuzu ve aşağıdaki şartların sizin içinde bağlayıcı olduğunu peşinen teyit etmiş oluyorsunuz.
Web sitesinde sağlanan hizmetlerde, ürünlerde, programlarda veya kullanım şartlarında, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda değişiklik yapma, güncelleştirme veya yürürlükten kaldırma haklarını saklı tutar. Bu sitenin kullanımına devam ederek bu değişiklikleri de kabul etmiş oluyorsunuz.

HAKLAR
Bu sitede yer alan her türlü içerik, program ve eğitim materyalinin hakları Zambak Yayınları'na aittir.

WEB SİTESİNİN KULLANIMI
Bu web sitesinde yer alan içerikleri ve eğitimleri (materyal) kullanmanız, bu materyal den baskılar almanız aşağıdaki şartlara bağlıdır.

1) Bu sitede yer alan materyali sadece kendi kişisel eğitiminiz, bilgilenmeniz veya diğer ticari olmayan amaçlarla kullanabilirsiniz.
2) Bu materyalden yapılan bütün alıntılarda Zambak Yayınları uygun bir şekilde kaynak olarak belirtilmeli ve bu alıntıların haklarının Zambak Yayınları'na ait olduğu belirtilmelidir.
3) Bu sitede yer alan materyali değiştirerek veya değiştirmeden kısmen veya tamamen sahiplenemezsiniz.
4) Bu web sitesinde yer alan materyali, daha öncesinde Zambak Yayınları'nın yazılı iznini almaksızın, herhangi bir ticari amaçla veya yayınlama amacıyla kullanamaz veya kopyalayamazsınız.
5) Zambak Yayınları'nın yazılı iznini almaksızın, "mirror" veya "frame" tekniğiyle bu web sitesinin herhangi bir kısmını başka bir alanda yayınlayamazsınız.
6) Bu web sitesine bir ara sayfa ile, tekrar yönlendirme yaparak, splash sayfası sokarak veya diğer bir vasıtayla link yapamazsınız.
Zambak Yayınları bu şartlara uymayan veya diğer kullanıcıların haklarına tecavüz eden kullanıcıların web sitesine erişimini engelleme haklarını kendisinde saklı tutar.

KAYIT, KULLANICI HESAPLARI, ŞİFRELER VE GÜVENLİK
Bu web sitesinde sağlanan hizmetlerin herhangi birinin kullanımı için üye olmanız (kayıt yaptırmanız) gerekiyorsa, bu kayıt sürecini kayıt formunda istenen bilgileri tam ve doğru olarak sağlamanız şarttır. Ayrıca bu bilgilerde değişiklik olduğu takdirde ilgili kayıt formuna girerek ilgili bölümlerde bilgilerinizde değişiklik yaparak bilgileri güncel tutmayı kabul etmiş oluyorsunuz. Eğer bu hizmetleri bir üçüncü şahsın hesabına kullanıyorsanız, bu kullanım şartlarını onun adına kabul etmeye yetkili olduğunuz varsayılacaktır. Şifreniz veya şifrelerinizi gizli tutmakla mükellefsiniz. Ayrıca, sizin hesabınız ile yapılan bütün işlemlerden tamamıyla sorumlu olduğunuzu da peşinen kabul ve teyit ediyorsunuz. Bu anlaşmayı okuyarak şifrenizin veya hesabınızın haksız kullanımı durumunda Zambak Yayınları'nı hemen bilgilendirmeyi kabul ediyorsunuz. Zambak Yayınları hesabınızın veya şifrenizin başkası tarafından kullanımı nedeniyle, bilginiz olsun veya olmasın, oluşacak zararınızla ilgili herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Ancak, hesabınızın veya şifrenizin başka bir kişi tarafından kullanımından Zambak Yayınları veya başka bir kişi veya kuruluş zarar görürse, bu zarardan siz sorumlu tutulabilirsiniz. Hesap sahibinin izni olmaksızın başka bir hesabı kullanmanız yasaktır.

GARANTİ VE FERAGAT
ZAMBAK YAYINLARI VE SİZİN ARANIZDA YAPILAN AYRI BİR ANLAŞMA AÇIKÇA BELİRLENMEDİĞİ SÜRECE BU WEB SİTESİNDEN EDİNİLEN BÜTÜN İÇERİK VE HİZMETLER SİZE OLDUĞU HALİYLE SAĞLANMIŞ OLUP, HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUK AÇISINDAN VEYA BAŞKA BİR AÇIDAN HERHANGİ BİR GARANTİYE TABİ DEĞİLDİR.
ZAMBAK YAYINLARI HİÇBİR ŞEKİLDE TARAFINIZ VEYA BAŞKA BİR ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN BU WEB SİTESİNE ERİŞİM VEYA BU WEB SİTESİNİN VEYA BU WEB SİTESİNDEN LİNKLE YÖNLENDİRİLMİŞ BAŞKA BİR WEB SİTESİNİN VEYA BU WEB SİTESİNDE YER ALAN HİZMETLERİN KULLANIMI VASITASIYLA UĞRANILMIŞ DOLAYSIZ VEYA DOLAYLI BİR ZARARDAN, GELİR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA BAŞKA BİR ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

BU WEB SİTESİNDE SAĞLANAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT MATERYAL
Bu web sitesi üçüncü kişiler tarafından sağlanmış materyaller, kaynak kodlu veya işletim formunda yazılımlar içerebilir. Bu web sitesinde yer alan bütün üçüncü kişilere ait materyal içinde yukarıda yer alan “GARANTİ VE FERAGAT” bölümü hükümleri geçerlidir.
HyperLink
Copyright © 2016 | www.Zambak.com
Powered by Sürat Eğitek